Agenda/nieuws

September:

Stichting Omgaan met Pesten heeft ook dit jaar weer een lespakket ontwikkeld voor scholen. De slogan van het lespakker is: "Samen maken wij het verschil". De Pakketen kunnen via de website van de stichting worden aangevraagd.


In september starten er nieuwe Sta Sterk trainingen.  De Sta Sterk training is ook geschikt voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking of autisme. De bijeenkomsten en het werkboek zijn specifiek voor deze doelgroep aangepast . 

Voor meer informatie kunt u bij voorkeur via de mail contact opnemen. 

 April

Er is nog plek voor individuele Stevige Stap trainingen. Voor individuele trainingen staan 6 bijeenkomsten van een uur. 

 

Op woensdag 15 mei is er een inloopuurtje van 14:00 tot 15:00 uur. Tijdens  de inloop kun je kennismaken en vragen stellen over de trainingen.  Iedereen die meer wil weten over de Sta Sterk training over de Stevige Stap training is Welkom!

 

De Cito toets voor groep 8 staat weer voor de deur. een spannende tijd. Sommige verheugen zich op een nieuwe school, anderen zien hier tegenop. Speciaal voor deze kinderen is de Stevige Stap training ontwikkeld. Bij deze training staat het zelfvertrouwen en omgaan met groepsdruk centraal.. Een training waarbij ze met meer zelfvertrouwen de overstap naar hun nieuwe school maken. 5 trainingen vinden dit schooljaar plaats en 5 trainingen na de zomervakantie.

Geef je op via het contactformulier!


Januari;

23 januari is het de landelijke dag aandacht voor pesten voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking lopen het risico om vaker in aanraking te komen met pesten.

 

November


Het jaar loopt weer bijna op zijn einde. Nog even en de kerstvakantie begint weer. Voor sommige kinderen is het tijd om even op adem te komen. Sommige omdat ze hard hebben moeten leren maar andere omdat ze thuis in de vakantie zichzelf kunnen zijn. Zichzelf omdat ze op school of op de sportclub gepest worden. Hierdoor kan hun zelfvertrouwen afnemen. Sterk & Zo start in het nieuwe jaar met nieuwe Sta Sterk trainingen. Individuele kunnen in overleg starten. groepstrainingen afhankelijk van de aanmeldingen. 

Kom vrijblijvend kennis maken op woensdag 16 januari  van 14:00 tot 15:00. U kunt dan vragen stellen over de training. 


 

 

 

Wat een fantastisch lespakket heeft Stichting Omgaan met Pesten samengesteld. Als trainer een leuke aanvulling in mijn trainingen. Hopelijk is er in de afgelopen week op scholen  veel aandacht besteed aan het voorkomen van pesten. en dat iedereen trots mag zijn op wie hij of zij is. 

Sommige kinderen of jongeren vinden het lastig om trots te zijn op zichzelf. Vaak heeft dit te maken met een negatief zelfbeeld. Ze vinden zichzelf niet goed genoeg. of ze vergelijken zichzelf met anderen , waardoor ze hun eigen talenten niet zien. Om kinderen en jongeren hierbij een steuntje in de rug te geven start Sterk & Zo na de herfstvakantie met nieuwe Sta Sterk trainingen. 


Individuele trainingen starten in overleg, groepstrainingen enkel bij voldoende deelnamen.

 

Nog een paar weken en dan lanceert Stichting omgaan met Pesten de nieuwe campagne

"Proud to be me". Met het lespakket wil wil de stichting scholen inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en te werken aan een veilige omgeving waarin respect, acceptatie en waardering de boventoon voeren. Het gratis lespakket is aan te vragen via www.omgaanmetpesten.nl
Op vrijdag 21 september organiseert Sterk & Zo een inloopuurtje van 14:30 t/m 17:00 uur voor ouders, professionals en leerkrachten om kennis te maken met de Sta Sterk Training en Stevige Stap training. Loop vrijblijvend binnen voor informatie en vragen.


Juli 2018

 

Stichting Omgaan met Pesten lanceert in de week tegen pesten nieuwe campagne ‘Proud to be me’ 


Pesten is een verdrietig probleem, dat grote gevolgen kent, niet alleen voor het slachtoffer, ook voor de kinderen, gezinnen en professionals daar omheen. Dat weet ons team van stichting Omgaan met Pesten als geen ander. Ook de aankomende week tegen pesten zetten wij ons weer in om scholen en andere organisaties te voorzien van een lespakket dat zij in combinatie met de videoclip #proudtobeme kunnen inzetten om te werken aan bewustwording en het voorkomen en aanpakken van pesten.

Dit project is ontstaan vanuit het initiatief van Joyce Rising om onze stichting Omgaan met Pesten te benaderen voor een samenwerkingsproject. Zij is singer, songwriter, producer, vocal coach en heeft een prachtig liedje geschreven #proudtobeme, vanuit haar eigen ervaringen met pesten. Zij wil de boodschap van dit liedje graag zo breed mogelijk verspreiden en wij helpen haar daarbij.

'Proud to be me' richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen die gepest zijn. Zij mogen stralen in de videoclip die we gaan opnemen. Joyce heeft mooie dingen meegemaakt, maar ook diepe dalen gekend. “Proud to be me” is een heel persoonlijk liedje. Ze wilde trots op zichzelf zijn, ondanks het pesten en wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Joyce dacht toen: “Vele mensen zijn gepest en deze boodschap “Proud to be me” wil ik ook aan hen overbrengen”.

Door in de videoclip mensen te laten zien die ook zijn gepest, geven we aan kinderen en volwassenen de boodschap mee dat iedereen er mag zijn en dat het helemaal oké is om jezelf te laten zien.”

Dit vinden wij een prachtige boodschap die ook helemaal aansluit bij onze missie om pesten te voorkomen en aan te pakken en kinderen en jongeren te helpen naar meer weerbaarheid en zelfvertrouwen.

 

De campagne valt samen met de week tegen pesten (17 t/m 21 september) die wordt georganiseerd door de overheid. Met de campagne haakt de stichting aan bij het landelijk thema van School & Veiligheid ‘Laat je zien’. 

In de praktijk merkt ik samen met mijn collega trainers Omgaan met Pesten dat het belangrijk is dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Door de groepsdruk, hoge verwachtingen, sociale media merken we dat het zelfbeeld van kinderen steeds vaker wordt aangetast. Ze zijn bang om zichzelf te laten zien en gaan zich aanpassen aan de wensen van anderen.

Met deze campagne willen we duidelijk maken dat iedereen goed is zoals hij is en dat je trots mag zijn op wie je bent, wat je kan en wat je doet. Met elkaar gaan we aan de slag met het creëren van een veilige omgeving waarin respect en acceptatie de boventoon voeren. 

 

Met het lespakket willen wij scholen inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en samen te werken aan een veilige omgeving waar iedereen trots is op zichzelf en waar iedereen zichzelf kan laten zien! 

In de week tegen pesten van 17 t/m 21 september bieden wij de volgende activiteiten aan:
- Afnemen lespakket
- Workshops in de klas o.a.  ‘proud to be me’, ‘samen sterk tegen pesten’, ‘feel fine online’.
- Informatieavonden en workshops voor ouders

- Workshops voor professionals

Neem voor meer informatie contact op met Astrid Westendorp, info@sterk-en-zo.nl, tel 06 55071407 of bezoek de website van Stichting omgaan met Pesten: www.omgaanmetpesten.nl

Juni 2018

 

De afgelopen periode was er volop aandacht voor de effecten van anti-pest programma's op school. De Sta Sterk Training op School was helaas uitgesloten van deelname aan dit onderzoek omdat er te weinig scholen waren, waar deze training gegeven werd. Scholen kiezen veelal voor school brede programma's in plaats van een klas specifieke aanpak. De Sta Sterk Training op school is een training die zich richt op de buiterstaanders in de klas. Deze leerlingen zijn vaak tegen pesten maar weten niet goed hoe zij effectief in kunnen grijpen. Door hun sociale weerbaarheid te vergroten leren zij opkomen voor zichzelf en voor een ander. Hierdoor groeit de groep "helpers". Het doel van de Sta Sterk op School is om het negatieve groepsproces te doorbreken waardoor het pesten stopt.

Voor kinderen en jongeren die gepest worden, erg onzeker zijn of niet lekker in hun vel zitten is de individuele Sta Sterk training geschikt. Vaak voelen zij zich niet veilig genoeg in de klas of groep om te oefenen met andere gedrag. In de veilige omgeving van de praktijk kunnen zij oefenen met Sterk staan en Sterk reageren. 

In september starten er weer trainingen. Geef uw kind snel op zodat het vol vertrouwen het nieuwe schooljaar kan starten. Aanmelden kan via het contactformulier, mail of telefoon.

 

 

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt  aan leuke activiteiten en lesprogramma's voor de week tegen pesten in September.

Het thema van dit jaar is: 'laatjezien". 

 In mei Start de Stevige Stap Training. Er zijn 5 lessen voor de zomervakantie en 5 lessen in september.

  

April

 De nieuwe werkboeken van de Sta Sterk Training zijn binnen. Het is super mooi en praktisch geworden.

 

 Na de meivakantie (28 mei) start de Stevige Stap training. Een training voor aankomende brugklassers, zodat zij steviger in hun schoenen staan om de overstap naar de middelbare school te maken.

 

Tomeloos een communicatie bureau steunt ieder jaar een goed doel. Dit jaar ondersteunen ze Stichting Omgaan met Pesten. De Stichting ontvangt vijf korte animaties als ondersteuning van de lesstof. 

 

 Op 19 april is het de dag tegen pesten. Stichting Omgaan met pesten ondersteunt deze dag van harte. Veel scholen schenken op deze dag extra aandacht aan pesten. De dag tegen Pesten is in het leven geroepen  om mensen opnieuw bewust te maken van de gevolgen die pesten kan hebben. 

Om deze dag te ondersteunen heeft Stichting omgaan met pesten de campagne Feel Fine online ontwikkeld. Dit gratis lespakket voor scholen is te vinden op: https://www.omgaanmetpesten.nl/feelfineonline/ 

 

 

 Nieuws

 

Afgelopen zaterdag een gezellige en zeer interessante verenigingsdag van Stichting opgaan met pesten gehad. Jocy Rising een sing-en songwriter kwam langs om haar zelfgeschreven liedje “Proud to be me” te laten horen. Met dit liedje wil Joyce graag de schaamte doorbreken die er bij kinderen en volwassenen leeft over pesten. Tevens wil zij mensen op het hart drukken dat ze er mogen zijn. Dit wil Joyce doen door een videoclip op te nemen met daarin de boodschap dat iedereen er mag zijn en dat het oké is om jezelf te laten zien.

HET PROJECT

Samen met de Joyce Rising gaat Stichting Omgaan met Pesten dit prachtige project in gang zetten. De videoclip en het liedje “Proud to be me” zijn nog maar het begin. Als de videoclip er straks is zal deze o.a. onderdeel worden van de trainingen en antipestprogramma’s van de stichting. Daarnaast komt er vanuit de stichting een gratis lespakket ‘Proud to be me’ voor de Landelijke Week tegen Pesten in september 2018, samen met formatieavonden en workshops ‘Proud to be me’ op scholen.

Uw bijdrage aan deze crowdfunding komt volledig ten goede aan de opnamen en eindmontage van de videoclip. Een groep trainers en methode ontwikkelaars van de stichting zet zich vrijwillig in om het lespakket te ontwikkelen. Op deze manier worden, niet alleen via de videoclip en het liedje, maar ook door de activiteiten van de stichting, veel mensen bereikt die worden gepest en die daardoor moeite hebben met geloven in zichzelf. Zo zorgen we ervoor dat hen op het hart gedrukt wordt dat ze er mogen zijn. Dit zal hen absoluut meer zelfvertrouwen geven!

DOET U MEE?

Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk mensen bij dit project te betrekken en dat iedereen zo een steentje kan bijdragen. De trainers van de stichting willen vertellen dat pesten nog steeds een serieus probleem is en dat er nog steeds aandacht aan besteed moet worden. Door deze crowdfundingactie betrekken ze mensen bij elke stap die we zetten. Doet u met ons mee? Kijk op: https://www.omgaanmetpesten.nl/proud-to-be-me/  

 

 

Leuk en interessant om te lezen: de jubileum magazine van stichting omgaan met pesten.

jubileum magazine OMP
verhalen achter de Stichting, ambassadeurs en trainers.
Jubileummagazine 125 jr_ Stichting Omgaan met Pesten (1)[1826].pdf (14.02MB)
jubileum magazine OMP
verhalen achter de Stichting, ambassadeurs en trainers.
Jubileummagazine 125 jr_ Stichting Omgaan met Pesten (1)[1826].pdf (14.02MB)

 

 

 

 

September

 

Op vrijdag 15 september lanceert Stichting omgaan met pesten de videoboodschap: Feel Fine online.

Op maandag 18 september wordt het filmpje Feel Fine Online gelanceerd. 

Deze Feel Fine Online campagne is gericht op het bewust maken van jong en oud om je goed te voelen en te gedragen in de online-wereld. Het thema sluit aan bij de landelijke week tegen het pesten die georganiseerd wordt door de overheid.

Het filmpje is te vinden op http://www.omgaanmetpesten.nl/dag-week-tegen-pesten/en op het YouTube kanaal van  omgaan met pesten.

 

Scholen kunnen vanaf 11 september het lespakket bijhorende bij campagne Feel Fine online  aanvragen op www.omgaanmetpesten.nl/dag-week-tegen-pesten/ of via info@omgaanmetpesten.nl 

 

 

 

November 2016

Vanaf  Januari 2017 biedt Sterk & Zo VIDA, een weerbaarheidstraining met de hond als co-trainer.

September 2016

De mini-film is inmiddels gelanceerd. De film is te bekijken op: omgaanmetpesten.nl/mini-film.

Voorafgaand aan de week tegen het pesten lanceert Stichting Omgaan met Pesten een minifilm. Door het zien en het verspreiden van de film hoopt de Stichting het pesten bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken.


Mei 2016

Succesvolle opname dag film ‘Pesten stoppen dat kun jij wel! van Stichting Omgaan met Pesten 

Afgelopen zaterdag hebben elf kinderen tussen 5 en 12 jaar meegewerkt aan de opnames van de film ‘Pesten stoppen dat kun jij wel! van Stichting Omgaan met Pesten.

Als figurant helpen zij mee aan het bespreekbaar maken van pesten en doorbreken van het taboe. Daarnaast zetten ze jong en oud aan om in beweging te komen tegen pesten en het pesten te stoppen. Op deze manier zorgen zij er samen met de stichting voor dat mensen zich meer bewust worden van het pestprobleem en het belang om dit aan te pakken .

Sanne Vermaas van Evariste Filmproducties heeft zich als filmproducent vrijwillig aan de stichting verbonden, vanuit de  interesse om vanuit haar vakgebied, meer aandacht te vragen voor het pestprobleem. Zij schreef het script, had de regie en maakte de opnames.

De afgelopen maanden ging zij in gesprek met de medeoprichtster van de stichting en trainers om zich een duidelijker beeld te vormen van de problematiek. Ook woonde zij een Sta Sterk training bij en interviewde kinderen die deelnemen aan de training. Het zelf mogen ervaren van verschillende oefeningen uit de training en de gesprekken met deze kinderen, maakte nog meer duidelijk waar het bij pesten eigenlijk om draait en wat nodig is pesten te voorkomen en om de schade die na pesten is ontstaan te herstellen.  Het gaf haar inspiratie voor het script en de titel van de filmen het motiveert haar om van deze film een succes te maken. Het wordt een film met een verrassend eind.

Jimi Hellinga van ElektroVoltSound trad deze dag op als geluidsman. Ook hij maakte vrijwillig tijd vrij om zich in te zetten voor de stichting, mede omdat hij zich erg betrokken voelt bij het pestprobleem. Het raakt hem dat zowel jong als oud zich lang niet altijd bewust is van grenzen. “Er lijkt weinig besef van wat wel en niet leuk is voor een ander”. Daar wil hij via zijn bijdrage graag het verschil in maken. Het doel van de stichting en het script dat Sanne heeft geschreven voor de film spraken hem direct aan, dus zijn besluit mee te doen aan dit project was snel genomen.

Deze opnamedag en de film maken deel uit van de nieuwe campagne van de Stichting Omgaan met Pesten die van start gaat in het nieuwe schooljaar. In de week tegen pesten van 19 t/m 23 september gaat de film online.

 Bij het maken van een film hoort ook een ‘The Making Off’. Omdat het een project is van jong en oud voor jong en oud maakte Elin van 13 jaar een reportage van de opnamedag. Zij schreef hiervoor met hulp van trainers het script, deed zelf de regie, hield interviews en maakte de opnames. Bijzonder knap!

Op de vraag waarom de 8 jarige Catootje aan deze film mee wilde doen als figurant vertelt ze dat ze in een fijne klas zit. Alle kinderen zijn aardig voor elkaar, dat wenst ze anderen ook toe.

De 8 jarige Elske vertelt dat zij zelf vaak werd gepest. Zij volgde de sta sterk training en heeft nu meer zelfvertrouwen en komt voor zichzelf op. Het pesten is afgenomen en daar is zij heel blij om. Ze doet mee aan het maken van de film, omdat ze zelf zo goed weet hoe naar pesten is. Ze wil graag dat anderen daar ook over gaan nadenken.

Dean van 10 jaar kreeg na de typecasting de hoofdrol in de film. Hij speelt een pestslachtoffer dat o.a. word buitengesloten. Hij vertelt zich goed in de rol te hebben kunnen inleven. Op school heeft hij het altijd naar zijn zin en veel vrienden. Een paar jaar geleden had hij in zijn voetbalteam het gevoel dat hij er niet bij hoorde. Ook deden kinderen toen vaak onaardig tegen hem. “Dan is het enorm fijn als er iemand voor je opkomt of het wordt opgelost”, zo legde hij uit.    

De trainers van Omgaan met Pesten bedanken Sanne als filmproducent, Jimi als geluidsman, de figuranten Giel, Jettie, Tristan, Elske, Marit, Gioia, Ricardo, Catootje, Daphne, Dean en Chris, de tienerreporter Elin en Jose Kroon van Yoga by Jo en Dorpscentrum De Willisstee voor het beschikbaar stellen van ruimte. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van pesten!

Al meer dan tien jaar worden vanuit de stichting Omgaan met Pesten trainers opgeleid in de Sta Sterk methode. In heel Nederland zijn gecertificeerde trainers actief die deze methode geven en daarmee het pesten tegengaan. 


Maart 2016

In het Stadsblad van Breda stond afgelopen week een artikeltje over Sterk & Zo.

artikel stadsblad Breda
HSB_HSB-1-R_160323_1.pdf (1.15MB)
artikel stadsblad Breda
HSB_HSB-1-R_160323_1.pdf (1.15MB)Oktober 2015

Op 3 oktober tijdens de verenigingsdag is de nieuwe website van Stichting Omgaan met Pesten gelanceerd. Zie onderstaand persbericht.

Stichting Omgaan met Pesten krijgt nieuw gezicht

Barendrecht  - Afgelopen zaterdag is de nieuwe website van de stichting Omgaan met Pesten met het nieuwe logo gelanceerd. Oranje blijft de belangrijkste kleur. Het Sta-Sterk-figuurtje, voor veel kinderen het voorbeeld van weerbare lichaamstaal, heeft een metamorfose ondergaan. 

Remy Rond van “Ronde Vormen” zette zich belangeloos in voor de stichting en ontwierp het nieuwe frisse en eigentijdse logo. Oranje blijft vanuit de stoplicht-methodiek natuurlijk de belangrijkste kleur. Deze staat voor de waarschuwing “let op, je gaat over mijn grens”, en verbeeldt het opkomen voor jezelf met respect voor jezelf én de ander.

Wim Steijven van “Wim Steijven Photography” maakte de foto’s voor de nieuwe website. Op de foto’s zien we kinderen “tevoorschijn komen”. Remy: “Als je denkt aan het thema pesten, dan ontstaat vaak het beeld van een kind dat buitengesloten wordt, zielig alleen staat en zich verschuilt. Wij willen de transitie laten zien van slachtoffer naar een kind dat sterk staat, in wat voor situatie dan ook. Je hóeft je niet meer te verschuilen wanneer je bent gepest. Want dát is wat de Sta Sterk training voor kinderen doet: de kracht en het zelfvertrouwen ontwikkelen om met nieuwe moed en een trotse blik tevoorschijn te komen uit je verstopplek.”

De trainers die door het hele land werkzaam zijn, waren afgelopen zaterdag uitgenodigd om de lancering van de nieuwe website met het logo te vieren. Compleet met een taart, welke was voorzien van een foto met het logo en het nieuwe Sta-Sterk-figuurtje.

De Stichting Omgaan met Pesten helpt al jaren kinderen, jongeren en volwassenen voor zichzelf op te komen in lastige situaties. Daarnaast ondersteunen zij ouders en beroepskrachten bij het voorkomen en oplossen van pestgedrag met workshops, studiedagen en cursussen. 

Dat pesten nog steeds een veel voorkomend probleem is waarvoor een juiste aanpak belangrijk blijft, wordt onderstreept door de recent ingevoerde Wet Sociale Veiligheid op school. Iedereen kan iets tegen het pesten doen. Ontdek wat jij kunt doen op www.omgaanmetpesten.nl